top of page

Skulpturprosjekt på Einar Granum kunstfagskole, hvor en illustrasjon ble til en skulptur.

Screen Shot 2023-01-25 at 15.05.23.png
Screen Shot 2023-01-25 at 15.05.31.png
Screen Shot 2023-01-25 at 15.05.38.png
Screen Shot 2023-01-25 at 15.05.44.png
Screen Shot 2023-01-25 at 15.05.54.png
Screen Shot 2023-01-25 at 15.09.25.png
bottom of page