top of page

«HAMSKIFTER », bachelorprosjekt ved Kunsthøgskolen i Oslo.

Se prosjekt nederst på siden. Våren 2020 var preget av pandemien, og prosjektet ble levert som en besvarelsen i html, og publisert online i en digital avgangsutstilling. Prosjektet tar for seg hvordan design blir tolket i en sosial og kulturell kontekst. Jeg utforsket hvilken rolle design spiller i hverdagen vår, sett i lys av placebo-effekten og hvordan forventninger former erfaringene våre. Skillet mellom varer ligger ikke lenger i kvalitet og innhold, men skapes i økende grad gjennom mening. Livsstil og smak er blitt sosiale maktmidler som signaliserer status og tilhørighet, og tingene vi eier er symbolske goder som vi bruker til å posisjonere oss selv i det sosiale rommet. 

 

Prosjektet er ment som en tankevekker og påminnelse om at vi kan være mer bevisste på påvirkningskraften design har. Ved å løsrive hverdagslige gjenstander fra sin vanlige sammenheng og la visuelle ytterpunkter møtes, skapes nye, uventede konstellasjoner som forhåpentligvis oppleves som en kunstnerisk intervensjon med både filosofisk og humoristisk karakter. Kanskje kan prosjektet fungere som en motgift mot de sosiale forventninger vi er underlagt i butikken. 

bottom of page